פנסים אישיים קטנים

תאורה קרובה ואישית
תאורה קטנה אך פונקציונלית, לביצועים במצבים מאתגרים שבהם לבטיחות יש חשיבות מכרעת. אלה פנסים שימושיים בעלי מבנה קשוח, עם בהירות רבת-עוצמה שחודרת דרך עשן וערפל סמיכים.